Wicyń | Spis treści | Królowie | Mieszkańcy | Parafia | Okupacja | Po wojnie | Indeks osób Autor | Źródła | Gwara

Podziękowania

Kresy Wschodnie w Internecie

Bibliografia

Dokumenty i materiały Archiwum i Biblioteki Kurii Arcybiskupiej w Lubaczowie – kopie sporządzone przez ks. Bronisława Gwoździa, bibliotekarza i archiwistę kurii:

Dzieła Józefa Szujskiego, wydanie zbiorowe, Kraków 1896.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1881.

Roman Aftanazy Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, Wrocław 1995.

Wspomnienia z dzieciństwa cioci Nusi Münterowej z domu Eder, maszynopis, własność Zofii Vrabetz.

Układ majątkowy sporządzony przez Marię Ederową w Poddębcach 19 listopada 1922 r. Własność Adama Vrabetza.

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2000.

Jan Goniowski Armia Krajowa w Wicyniu, tarnopolskiej wsi w obwodzie Złoczów, Kraków 1998.

Jan Goniowski Wicyń w okresie międzywojennym, Wspomnienia w rękopisie.

Antoni Worobiec Zborów i Ziemia Zborowska, Zielona Góra 2004.

Józef Chady Przesłanie rodzinne, Legnica – Głogów 2000.

Adam Dylewski Ukraina, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 2001.

Pisemne i ustne relacje mieszkańców Wicynia i wsi okolicznych, m.in.: Zygmunta Czaka, Wandy i Bolesława Kamińskich, Zofii i Adama Vrabetzów ( wnuków Marii i Mirosława Ederów ), Edwarda Jaińskiego, Janiny Pustelak z d. Dańczuk, Leona Argasińskiego.


Linki

Granice gminy Wicyń Dwór w Wicyniu Certyfikat odległości Plan wsi Gorzelnia w Wicyniu Kościół, obecnie cerkiew prawosławna

Książka zawiera 100 stron druku, około 60 – w większości publikowanych po raz pierwszy – ilustracji i fotografii
oraz dwustronną, kolorową obwolutę, zawierającą między innymi plan wioski sprzed 1945 r.
Cena: 35 zł plus koszty wysyłki. Taniej w e-księgarni

Wicyń Spis treści Królowie Mieszkańcy Parafia Okupacja Po wojnie Indeks osób Autor Źródła Gwara

 
Search engine © szomiz
po Lewej:
Granice gminy Wicyń w/g starych map katastralnych ¤ Dwór w Wicyniu - stan obecny ¤ Certyfikat odległości opracowany przez Starostwo w Złoczowie ¤ Plan wsi odtworzony współcześnie ze wspomnień byłych mieszkańców - wykonanie: Leszek Argasiński ¤ Pozostałości gorzelni w Wicyniu - stan obecny ¤ Kościół, obecnie cerkiew prawosławna - stan obecny