Wicyń | Spis treści | Królowie | Mieszkańcy | Parafia | Okupacja | Po wojnie | Indeks osób Autor | Źródła | Gwara
Okładka książki

Wicyń – niezwykła wieś na Podolu

Jest to monografia miejscowości i związanych z nią ludzi od 1389 do 1945 roku. Bogaty materiał dokumentacyjny starałem się przedstawić w konwencji anegdotyczno–felietonowej, koncentrujący się przede wszystkim na wydarzeniach i postaciach, potwierdzająych niezwykłość zasygnalizowaną w tytule.

Mieli na nią wpływ królowie – Władysław Jagiełło, Jan III Sobieski, Franciszek Józef I Habsburg. Właściciele wioski – Gołogórscy, Sienińscy, Sobiescy, Radziwiłłowie, Potoccy, Matkowscy, Ederowie, Vrabetzowie. Opiekunowie i tacy rzecznicy, jak arcybiskup Grzegorz z Sanoka czy arcybiskup Józef Bilczewski oraz księża skierowani do wsi i z niej wywodzący się.

Niezwykłość miejscowości to także dziesiątki jej mieszkańców. Zarówno tych ze starych rodów wójtów, radnych, przywódców wiejskiej społeczności, jak również zwykłych rolników. Ich osobowość, zaradność, religijność i patriotyzm imponują na każdym etapie historii. Niezwykli byli sprowadzeni tu przez Sobieskiego osadnicy z centralnej Polski, nękani ustawicznie przez Tatarów.

Granice gminy Wicyń

Niezwykłością wyróżniali się ich potomkowie, zmagający się przez kilkadziesiąt lat z administracją państwową i kościelną w walce o rzymskokatolicki kościół i własną parafię.

Z niezwykłym oddaniem odznaczyło się pokolenie obrońców Rzeczpospolitej w 1939 roku i konspiratorów z okresu okupacji – żołnierzy IV Wicyńskiej Kompanii 52 Złoczowskiego Pułku Armii Krajowej.

Jestem przekonany, że każdy czytelnik tej monografii związany z Wicyniem osobiście lub tylko przez pochodzenie swoich przodków, odnajdzie na jej kartach oraz w obszernym indeksie wiele interesujących Go informacji.

Rozdział XIII książki – opracowany przez Leona Argasińskiego – zawiera informacje o miejscach osiedlenia się Wicyniaków po opuszczeniu miejscowości w roku 1945.

Józef ArgasińskiBielsko-Biała, luty 2006

Budynek szkoły Związek Strzelecki Maria Eder Józef Argasiński - autor
Józef Argasiński
43-300 Bielsko-Biała
ul. Zapłocie Duże 72
tel. +48 33 811 83 23
+48 694 12 76 32
e-mail: argasinski@op.pl

Książka zawiera 100 stron druku, około 60 – w większości publikowanych po raz pierwszy – ilustracji i fotografii
oraz dwustronną, kolorową obwolutę, zawierającą między innymi plan wioski sprzed 1945 r.
Cena: 35 zł plus koszty wysyłki. Taniej w e-księgarni

Wicyń Spis treści Królowie Mieszkańcy Parafia Okupacja Po wojnie Indeks osób Autor Źródła Gwara

 
Search engine © szomiz
po Lewej:
Budynek szkoły - stan obecny ¤ Członkowie Związku Strzeleckiego w Wicyniu ¤ Maria Eder - właścicielka Wicynia 2 połowa XIX w. ¤ Józef Argasiński
po Prawej:
Okładka książki – projekt: Leszek Argasiński¤ Granice gminy Wicyń w/g starych map katastralnych